Jdi na obsah Jdi na menu
 


Triduum Paschalis

25. 3. 2016

24. březen 2016 - Zelený čtvrtek

Dnešním dnem jsme vstoupili do nejposvátnější části liturgického roku, do velikonočního třídenní.
Na památku Poslední večeře Ježíšovy jsme slavili v Dolní Poustevně mši svatou. Dnes, jako tehdy, nám podává důkaz své nejvyšší lásky, své tělo a krev. Dnes, jako tehdy, nám myje nohy a dává nám příklad, abychom každému prokazovali službu lásky.
Odnášení plátna, kříže a svící z oltáře se podle původního zvyku konalo po každé mši svaté. Nyní nám to připomíná, že Ježíš byl ve svém utrpení opuštěn od přátel a při bičování a křižování obnažen.

Tento Zelený čtvrtek byl slavnostním a důležitým dnem pro ministranta Kubu Pavloviče, který přistoupil k Prvnímu svatému přijímání.
Lukáš Grabka, který bude pokřtěn na bílou sobotu složil před Církví vyznání víry.

více foto  ≥≥≥

25. březen 2016 - Velký pátek

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo umučení. Nemyslíme na ně jen se smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Proto na znamení vítězného Kristova utrpení používáme na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy královské.

Obřady mají pět části:
1. Křížova cesta
2. bohoslužbu slova
3. uctívání kříže
4. přijímání Těla Kristova
5. adorace u hrobu

Uvědomujeme si, že Ježíš musel podstoupit své utrpení pro hříchy všech lidí a litujeme, že i my jsme přispěli svým dílem.

více foto  ≥≥≥

26. březen 2016 - Velikonoční vigilie

Velikonoční noc je odedávna nocí bdění pro Pána, v níž křesťané očekávají a slaví zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
Oslava Veliké noci má čtyři části:
V první části – slavnosti světla –jsme si připomněli, že vzkříšený Kristus je světlo světa. Ve druhé části, v bohoslužbě slova, jsme při čteních z Písma svatého uvažovali o podivuhodných skutcích, které od počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy. Třetí částí byla křestní bohoslužba, kdy byl Lukáš Grabka slavnostně pokřtěn a my všichni si obnovili své křestní sliby. Po  slavení  eucharistie jako zpečetění a další napojení na Kristovo vítězství přišlo na řadu žehnání pokrmů, které si věřící přinesli sebou do kostela.
Na závěr sobotní mše se vypravil průvod kolem kostela. Vpředu 3 farníci,kteří nesli symboly víry, potom kněz s monstrancí s Ježíšem Kristem, za ním věřící v nočním průvodu za zpěvu a doprovodu hudebních nástrojů.

více foto  ≥≥≥

27. březen 2016 - Neděle Zmrtvýchvstání

Na Boží hod velikonoční skončil půst. Od 10 hod. se slavila v kostele sv.Mikuláše v Mikulášovicích Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Tentokrát přišli na mši i farníci z Německa a též z mnoha okolních obcí. Sešlo se na 300 lidí. Sbírka při mši a poté i před kostelem je určena na opravu střechy mikulášovického kostela. Po mši svaté požehnal venku P. Jacek jezdce a celou velikonoční jízdu.

více foto  ≥≥≥