Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křest dítěte

22. 5. 2013

 

A. příprava rodičů 

Před udělením křtu záleží hodně na tom, aby se rodiče vědomě připravovali na udělení této svátosti, vedeni vlastní vírou i s pomocí svých přátel a ostatních členů společenství. Rodiče dítěte mají totiž při udělování křtu opravdu důležité poslání. Především mají slyšet vážná připomenutí kněze a podílet se na společné modlitbě ostatních přítomných věřících. Kromě toho však sami vykonávají při udílení křtu tyto služby:

a) veřejně žádají o křest dítěte

b) po knězi i oni žehnají dítě na čele znamením kříže

c) zříkají se satana a vyznávají víru

d) přinášejí dítě ke křestnímu prameni (především matka)

e) drží rozžatou svíci

f) dostávají požehnání, které je zvlášť určeno matce a otci

Nemůže-li některý z nich učinit vyznání víry (např. nekatolík), může mlčet. Žádá se však, aby při žádosti o křest dítěte dal záruku nebo alespoň souhlas, aby dítě bylo vychováno ve víře, kterou přijalo při křtu. Po křtu jsou rodiče vázáni z vděčnosti Bohu i z věrnosti k úkolu, který přijali, přivádět dítě k poznání Boha, jehož adoptivním synem se stalo. Rovněž mají dítě připravovat k biřmování a k přijímání. V tomto poslání jim má opět farář přiměřeně pomáhat.

 

B. kmotr 

Podle starobylého zvyku církve nemá být dospělý křtěn bez kmotra. Kmotrem může být ten, kdo je pokřtěný, přijal svátost biřmování, přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovství. Měl by se podílet alespoň na závěrečné přípravě na křest a potom podporovat svého kmotřence k vytrvalosti ve víře v křesťanském životě. Také při křtu dítěte má být kmotr. Zastupuje duchovně rozmnoženou rodinu dítěte a zastupuje i církev jako matku. Je-li potřeba, má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo k vyznávání víry slovem i životem.

 

C. podmínky pro křest dítěte 

•   alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný v církvi římskokatolické

•   stáří dítěte: 0-7 - je možný křest dítěte na základě víry rodičů

•   nad 7 let - dítě by se mělo účastnit hodin náboženství, které ho připraví na křest

•   doklady:- vyplněný tiskopis „křestní zápis" (k vyzvednutí na faře)

•   kopie rodného listu dítěte

•   příprava - termín lze dohodnout s knězem – trva minimalně pět setkání.

•   datum křtu - po domluvě s knězem

•   kmotr - musí být pokřtěný v církvi římskokatolické a žádoucí je, aby též měl i svátost biřmování

 

D. DĚKOVNÁ MODLITBA ZA DAR KŘTU

Bože nejsvětější, děkuji ti, žes mne v prvních dnech mého života přijal do velké rodiny Církve a rozžal v mé duši první záblesk věčného světla.

Chci žít jako dítě Boží. Proto se zříkám hříchu a všeho, co k němu láká. Zříkám se i zlého ducha a všeho, co působí a čím se pyšní.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, jeho Syna a našeho Pána, který se narodil z Marie Panny, byl za nás ukřižován a vstal z mrtvých. Věřím v Ducha svatého.

Věřím ve svatou Církev, která je určena pro lidi celého světa, aby je vedla ke spáse.

Věřím ve společenství svatých: že ti, kdo jsou poznamenáni milostí, si mohou vzájemně pomáhat, ať jsou zde na zemi, v očistci nebo v nebi.

Věřím, že nám mohou být odpuštěny hříchy.

Věřím, že v poslední den bude naše tělo vzkříšeno a v něm můžeme věčně žít v radosti nebe.

Jenom tě prosím, abych ti zůstal věrný. Prosím tě, abych nezbloudil na cesty, které vedou do věčné záhuby.

V této víře chci po celý život vytrvat a s nadějí, kterou dává, jednou umírat.