Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní modlitby

6. 1. 2013

Vznešená Královno nebes, nejvyšší Paní andělů, 
která jsi od počátku obdržela od Boha poslání a moc rozdrtit hlavu satana, 
prosíme Tě pokorně, sešli svá svatá vojska, 
aby na Tvůj příkaz a Tvojí mocí pronásledovala pekelné duchy, 

všude je porážela, zničila jejich minulost a svrhla je do propasti.

 

Svatý Michaeli Archanděli, chraň nás v boji, 
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. 
Nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. 
A Ty, kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, 
kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

 

Modlitba k Duchu svatému

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval!
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě,Duchu svatý, abych  svatost nikdy neztratil!

 

 Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: 
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. 
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. 
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. 
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, 
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.