Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel svatého Mikuláše v Mikulášovicích

16. 10. 2010

 

Již v roce 1346 měly Mikulášovice kostel, který spadal pod arcidiecézi Sebnitz a Hohenstein, tehdá se  odváděla  církevní daň ve výši jedné Marky   biskupství  Míšenskému. Kostel byl malý a pravděpodobně dřevěný. V roce 1551  za Pánů von Schleinitz a dědičného rychtáře Jacobiho  začala stavba malého kostelíka s věží, stavba trvala do roku 1555.

Kostel tehdy ještě neměl zvony, tak se  svolávalo  k bohoslužbám řehtačkou a kostelník, který byl oděn do červeného pláště prý  procházel vesnicí a ohlašoval neděli.

Po třicetileté válce přibývalo obyvatel  a kostel již nestačil, proto byla zahájena přístavba kostela, dne 29.dubna 1691 se začalo s výkopem nových základů. Stavba byla dokončena v roce 1695, v roce 1684 byly odlity nové zvony. V roce 1701 byla zvýšena věž pocházející z roku 1555.

Jelikož kostel již pro obyvatelé nestačil, začalo se v roce 1743 s výstavbou dnešního kostela a to za faráře Antona Erbena Schönerbena a za rychtáře  Johanna Christiana Liebsche. Mikulášovický kostel je jeden z největších a nejkrásnějších kostelů výběžku a je zasvěcen svatému Mikuláši. Stavbu započal Zacharias Hoffmann, a v roce 1747 ji převzal stavitel Jacob Wähner z Prahy, který se v Mikulášovicích narodil. Tento stavitel ještě změnil plány a kostel zvětšil, tak dosáhl kostel délky 50m, výšky 18m a šířky 20m. Nový kostel protíná starý a je orientován na sever. Ze starého kostela byla zachována jen dnešní kaple. Kostel byl vysvěcen v roce 1751, kdy byl přítomen i sám hrabě Leopold zu Salm-Reifenscheidt.

Kostel zdobí krásný oltářní obraz svatého Mikuláše na hlavním oltáři, který namaloval Johann Lucas Kracker. Mino hlavní oltář se v kostele nacházejí oltáře boční, napravo je to oltář sv. Jana Nepomuckého, na levé straně je to oltář sv.Josefa. Po levé straně hlavní lodi je umístěn oltář Božského dítěte, v boční kapli je to oltář Panny Marie bolestné (Pieta z 15. st., která oltář zdobila je umístěna ve Vlastivědném muzeu v Děčíně), oltář svaté Gaudentie, který je zhotoven ve stylu empíru byl do kaple byl umístěn v roce 1855, dále kapli zdobí oltář Panny Marie Lurdské zhotovený v období historismu.

 Varhany byly zhotoveny firmou bratří Rieger v Krnově, objednány byly v roce 1901, tehdy to byly jedny z největších varhan v Čechách, mají dva manuály a přes 2000 (??? 2500) píšťal.

 

 Sestavil Roman Klinger podle: Josef Fiedler „Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau 1898“

 

Náhledy fotografií ze složky Historie kostelů