Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel svatého Michaela Archanděla v Dolní Poustevně

3. 1. 2011

        Kostel v Dolní Poustevně je postaven v pseudogotickém slohu v polovině 19. století, což je sloh pro toto století velmi typický. Pro tuto dobu  to představovalo moderní a vznešenou architekturu. Stavba kostela byla zahájena vysvěcením a položením základního kamene dne 13. srpna 1854 a  ukončena byla 1. září 1855. V tomto měsíci byl kostel se souhlasem biskupa litoměřické diecéze Mons. Dr. Wenzel. Anton. Frinda  vysvěcen  a zasvěcen sv. Michaelovi Archandělovi.

         Prvních pět kněží, kteří zde sloužili, tento chrám Páně neustále  vylepšovalo. Hlavní oltář byl dovezen z Litoměřic a zhotovil jej mistr J. Hayek, obraz na oltáři byl vytvořen J. Grussem z Lipové a pocházel z roku 1826. V dnešní době je hlavní obraz z pozdější doby a během roku, dle liturgie, jsou obrazy celkem tři. Po většině roku je na oltáři obraz sv.  Michaela Archanděla, v adventní době se dává obraz  sv. Rodiny a v době postní je vystaven obraz Ukřižování Krista. Po obvodu chrámové lodi je Křížová cesta někdy  z roku 1890, provedená plastickou dřevořezbou. Uprostřed se nachází socha Piety a několik soch jako socha sv.Terezie, sv. Josefa nebo sv. Antonína. V období  Adventu se staví v kostele i Betlém, který pochází někdy ze 30. tých let minul. století. Krajinu modeloval zdejší rodák se svými spolužáky pan E. Krause, která až do své smrti patřil mezi hlavní betlemáře, kteří dlouhá leta zdejší betlém stavěli. Figury pocházejí z řezbářských dílen ze Šluknova a Králoství. Na kúru se nacházejí varhany od fi.REISS z Gersdorfu.

          Ke kostelu patří i fara, což je dům z roku 1844. Prvním farářem v Dolní Poustevně byl jmenován lobendavský kaplan  Josef Wenzel Kindermann a to v roce 1854 byl zde do r.1857.

P. Ambrozs Hille zde působil od r.1857 do r.1865,P.Wenzel Knizek v letech 1865 – 1875, P. Anton Hermann v letech 1875 – 1882,P.Eduard Klemt od r. 1882 do r.1903 a P-Dr-Adolf Gustav Schelbitzky v letech 1903 do r.1915. Ten byli autorem poměrně podrobné publikace k 50 –tiletému výročí postavení zdejšího kostela./Die Geschichte der Pfargemeinde Nieder.Einsiedel).

           Vitrážová okna, tak typická pro kostely zdejšího kraje, byla právě dary místních rodáků a křesťanů z Dolní Poustevny a i ze Sebnitz. Jedno okno darovala kostelu p .Maria Nadler, jedno pak p. Maria Uhmann a ta ostatní byla pořízena z veřejných sbírek. Kostel bylo nutné i během let opravovat. Jedna z prvních oprav fasády se prováděla v roce 1977, což dělal pan Jan Hošek se synem Karlem, což bylo v době působení P. A. Emila Dorničáka, v době působení P. Václava Horniaka byla shozena břidličná krytina střechy a nahrazena plechem. A zároveň byla po r. 2000 opravena věž, což je i fotograficky zdokumentováno. Spolu s P. V.Horniakem se na této opravě podílel i P. Milan Matfiak  a Aleš Leksa. V současné době by bylo potřeba dalších oprav včetně malby, lustru a elektriky - ta snad již ani normám neodpovídá. 60-kosteldppruceli.jpgJen k tomu lustru, když jsme za působení předchozího kněze Padreho Stanislava Bochenka chtěli vyměnit žárovky, tak jsme zjistili, že část objímek je dřevěných.

         Kostel má v současné době jeden zvon, který se leta nepoužívá, neboť je nad síly farníků pořídit cca 25 m dlouhý řemen, kterým by se zvon rozhoupával. Nad portálem byla ještě z novější doby betonová socha Archanděla, na novou by však bylo zapotřebí cca 100.000,-Kč, i když mistra sochaře bychom měli. Problém je v tom,že kostel resp. farnost  nemá k dispozici zatím dostatek financí. Všichni však věříme, že se to jednou povede.

Dle různých pramenů sepsal Ant.Tobiška.