Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historický a zeměpisný výklad o farnosti Dolní Poustevna

8. 3. 2011


Nejsevernější farnost v České republice se rozkládá na katastrech obce  DOLNÍ POUSTEVNA (zde jsou části: Horní Poustevna, Karlín, Markéta a Nová Víska), obce LOBENDAVA (s obcí Severní), obce VILÉMOV U ŠLUKNOVA, s místní částí Dolina a obce MIKULÁŠOVICE, tvořené částmi Mikulášovice město, Mikulášovičky, Salmov a Tomášov.

Tato rozloha odpovídá několika bývalým samostatným farnostem - Dolní Poustevna a Lobendava. Vilémov  býval součástí farnosti Lípová u Šluknova, což je dnes (spolu s obcí Liščí) součást farnosti Šluknov. Nakonec farnost Mikulášovice, kde kdysi bývalo i děkanství (před r.1939). Je to složité členění, ale kdysi býval každý, nebo téměř každý obyvatel těchto vesniček a městeček věřící – katolíci zde byli ve většině, oproti evangelíkům, kteří více žili na saské straně zemské hranice. Od roku 1855, kdy byl vysvěcen v Dolní Poustevně kostel sv. Michaela Archanděla, byla i tato obec, městem až od roku 1918, samostatnou farností.

Postupem let a jednotlivých událostí, pro zdejší kraj velice smutných, jako byly obě světové války, vyhnání původního německy mluvícího obyvatelstva po roce 1945 a následných 40 let vlády komunistů, došlo ke značné devastaci nejen historických zemských  zvyků, ale i myšlení obyvatel  a zničení původních zvyků zdejšího kraje. Tím došlo i k devastaci duševního a mravního odkazu generací obyvatel zdejšího kraje.

Následkem byly zpustlé a pomalu chátrající nejen budovy far a kostelů, ale i likvidace mnohých sakrálních památek, které se vztahovaly na jednotlivá historická období tohoto kraje.

Např.v Lípové, která byla jednou z farností, která po roce 1989 byla pod správou farnosti  z Dolní Poustevny cca do roku 2004, tak jako  farnost ve Velkém Šenově, byla fara již dávno zničena a zbourána. Zázrakem se zachovaly budovy far v Lobendavě, Dolní Poustevně, nebo v Mikulášovicích, ale zdejší budova byla prodána městu, takže zde již fara také není i přesto, že je zde zdaleka největší stavba kostela a to Kostel sv. Mikuláše. Ještě něco ke kostelům farnosti: v Dolní Poustevně  se jedná o novogotický kostel sv.Michaela Archanděla,

               V Lobendavě  o barokní kostel Navštívení Panny Marie

              Ve Vilémově o barokní kostelík Nanebevzetí Panny Marie

              A nakonec v Mikulášovicích o chrám sv.Mikuláše.

Poutní místa  zdejší farnosti –jednak místní poutě k patronům kostelů a dále pak hlavní poutě zdejší farnosti a to Anenská pouť na Anenském vrchu nad Lobendavou, na půli cestě do Lípové, kdy se zde koná hlavní pouť kolem svátku sv.Anny. Mše svaté se konají vždy v oktávu a hlavní mše, kdy se mše svatá pro množství poutníků koná venku, vždy nejbližší neděli.

V srpnu od 14. se ve Vilémově konají také mše svaté po celý Oktáv a s hlavní nedělní mší svatou.

Od roku 2008 se o farnosti stará P. Jacek Koticz, který bydlí na faře v Dolní Poustevně.

 

Antonín Tobiška