Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční doba v našich farnostech

KVĚTNÁ NEDĚLE – 1. dubna 2012

Po nedělních bohoslužbách v obvyklém pořádku se uskutečnila na Annaberku již tradiční Křížová cesta. Tento obřad se koná pravidelně společně s katolickými farnostmi ze saských Sebnitz a Neustadtu/in Sachs.

Pobožnosti Křížové cesty se zúčastnilo z našich a sousedních saských farností kolem 60 věřících a kněží P. Jacek Kotisz, Rew. Edward Wasowitz z Neustadtu a P. Pauly ze Sebnitz.

Po obejití celé křížové cesty bylo připravené občerstvení i s teplým čajem a kávou, za což patří poděkování členkám Vilémovského chrámového sboru a několika dalším. Počasí bylo větrné, ale naštěstí nepršelo. Kdo se zúčastnil, tak si odnesl pěkný zážitek.

 

ZELENÝ ČTVRTEK - 5. dubna 2012

Tentokráte se obřady konaly v Dolní Poustevně v kostelíku sv. Archanděla Michaela. Mše svatá začala v 18.00 hodin. Obřadu omývání nohou se zúčastnili i někteří muži z Vilémovského chrámového sboru. Přítomní členové pěveckého sboru zazpívali píseň „In monte Oliveti“ od G. B. Martiniho. Po mši svaté byli přítomní pozváni na farní zahradu okusit dobrého velikonočního beránka, kterého pro tuto příležitost připravili mladí manželé Jan a Monika Bublovi z Vilémova. Nebylo zrovna teplo, ale teplý beránek to napravil…

 

VELKÝ PÁTEK – 6. dubna 2012

Lobendava již dlouho nepamatuje, aby se do kostela na obřady sešlo tolik lidí jako letos. Bylo nás tam cca 60 lidí, z toho 12 členů Vilémovského chrámového sboru. Ten zazpíval velkopáteční pašije podle sv. Jana. Mši svatou celebroval P. Jacek Kotisz.

 

BÍLÁ SOBOTA – 7.dubna 2012

Mikulášovice, tradičně ve 20 hodin začaly obřady posvěcením ohně a paškálu. Průvod v neosvětleném kostele, jen při světle svící za volání „Světlo Kristovo“. Došlo se k oltáři, kde muži z Vilémovského chrámového sboru zazpívali velikonoční chvalozpěv (Exultet). Po odeznění začaly obřady svěcení vody, zpěvy žalmů a ostatních bohoslužebných úkonů Bílé soboty. Žalmy zpíval Josef Borovka. Za pěkný zpěv mu tímto děkujeme. Při svatém přijímání zahrál pan Mgr. Lohnickij na saxofon. Při nočním průvodu se Svátostí doprovázeli právě výše uvedený pan učitel a Patrik Engler na fagot. Obřady Bílé soboty skončily někdy kolem 22. hodiny a sešlo se zde kolem 80 věřících ze všech našich farností.

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - 8. dubna 2012

Hlavní obřady se konaly v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích. Mši sv. celebroval náš P. Jacek KOTISZ, ministrovalo 8 ministrantů, věřících ze všech našich farností a širokého okolí kolem 400 jen v samotném kostele. Přítomna i paní M. Trojanová, starostka města Mikulášovic. Na kůru učinkovalo kolem 80 členů Mikulášovického pěveckého sboru, Vilémovského chrámového sboru, hudebníků Šluknovska a žáků Hudebních škol ze Šluknova a Rumburka.

Hlavní příčinou přítomnosti tolika lidí i tolika zpěvaček, zpěváků a muzikantů byla jednak slavnostní mše, při které se hrály a zpívaly krásné starobylé písně od Adama Michny z Otradovic, ale také již druhý ročník Velikonoční jízdy na koních po městě Mikulášovice s doprovodem zpěváků a muzikantů a s doprovodem kněze. Přesto, že ráno téměř mrzlo a místy ležel sněhový poprašek, tak z okolí blízkého i dalekého přijelo celkem 11 jezdců ,což je již o tři koně více jak při loňské 1. Obnovené jízdě. Od kostela vyšel průvodem koní, zpěváků a muzikantů téměř 750 lidí, i když nebylo žádné teplo. Rychlou chůzí se mnozí, kteří vydrželi průvod doprovodit po městě, zahřáli. Tato nová obnovená tradice, díky několika nadšencům i díky pochopení a pomoci města Mikulášovice včele s paní starostkou, by se mohla stát i v budoucnu turistickou atrakcí a tradicí,která by tento náš kraj mohla učinit magnetem turistů, kteří do tohoto našeho krásného kraje zabloudí.

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 9. dubna 2012

Koledníci se probouzeli do mrazivého jasného dne, kdy mnohdy bylo i minus 6 st. C. Bylo jasno, které po dobu koledování vydrželo až do pozdního odpoledne, kdy se opět zatáhlo. Věřme jen, že pomocí Božího požehnání se dobré myšlenky v naších farnostech prosadí a že se najde dostatek lidí i k pomoci jak k obnově tradic, tak i k obnově památek zdejšího krásného kraje.

  

Všem čtenářům našich web. stránek přeje pěkný den i Boží požehnání v dalším životě

Ant. Tobiška.

 

V Dolní Poustevně L.P. 9. 4. 2012