Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť na Annaberku 2009

26. 7. 2009

Pouť na Annaberku 2009

Pro organizátory začíná anenská pouť ve chvíli, kdy se naplánuje brigáda na úklid kaple a okolí. Při brigádě dojde ke skokovému zlepšení interiéru kaple, dále se zametá a uhrabává okolo kaple, ometá se křížová cesta, zvelebuje se Getsemanská zahrada, podle potřeby se seká tráva. Pak nastoupí pracovníci lobendavského obecního úřadu a pečlivě vysekají celý prostor za kaplí, který se zaplní poutníky při nedělní mši. Těsně před poutí pak nastupuje naše úžasná floristka Bohunka Holcová s některou ze svých pomocnic a celý den tvoří kytice pro výzdobu kaple i pro venkovní nedělní mši. Letos použila pro okrášlení celého prostoru 21 váz nebo mis(!). Máme snahu, aby o poutním víkendu byla kaple co nejvíce otevřená i mimo čas konání mší svatých. Proto každoročně domlouváme hlídací služby.

Nedělní slavnostní mše svatá bývá tradičně sloužena pod širým nebem, hlavně proto, že do kaple by se poutníci nevešli. Je třeba za kaplí postavit pódium, přenést tam oltář, celý prostor hezky ozdobit a připravit pro poutníky lavičky. S tímto "stavěním" začínáme v sedm hodin ráno, abychom byli hotovi před devátou. To už přicházejí první věřící. V 9.15 generálka pro ministranty. Mezitím už také dorazil pan Hickel ze Sebnitz, který každoročně obětavě zajišťuje ozvučení. Důležitou osobou je Jára Pech, který se stará o agregát, a ten dodá elektřinu pro klávesy a zvukovou aparaturu. Už se také sjíždějí členové a členky sboru, v jedné ruce noty a ve druhé pohoštění. Anenská poutní mše svatá je vždy hojně navštívena také členy sebnického chrámového sboru Cecilia a celou mši zpívají oba sbory dohromady - latinsky, německy, česky.

Letos jsme na Annaberku přivítali našeho nového Otce biskupa Mons. Jana Baxanta, který si hned v úvodu mše svaté získal srdce všech přítomných. Pohotově přecházel z češtiny do němčiny a naopak, jak si zde žádá skutečnost, že více než polovina poutníků je z Německa. Otec biskup v kázání vzpomínal na své obě babičky, hovořil o úctě, která by se měla prarodičům prokazovat pro jejich moudrost a zdůraznil, že bychom měli nechat dožít naše staré rodiče doma, nikoliv v domově důchodců. Celá mše svatá se nesla v bezprostředním kontaktu Otce biskupa s věřícími. V závěru mše svaté pronesl žertovnou německou poznámku a dal najevo radost z koláčků, které čekaly na svou chvíli po závěrečném požehnání a zpěvu tradiční německé písně ke sv. Anně.

Po mši svaté byl čas na bezprostřední setkání Otce biskupa s věřícími i na rozhovory poutníků mezi sebou. Jsou to radostná shledání, mnohdy po letech.

A ještě zajímavost: Stejně jako loni dorazila i letos na Annaberk na mši svatou početná skupina ze saského Schirgiswalde - pěšky!

Petra Petrášová

 Několik pěkných fotografií z celého dne, jejichž autorem je pan A. Tobiška, najdete ve fotogalerii.