Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květen 2016

20. 8. 2016

6. až 14. kvetna - NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

Slovo novéna pochází z latinského slova novem, což znamená devět. Je to modlitba, pronášená 9 dní po sobě následujících, obvykle za konkrétním účelem a často podle modlitební knížky nebo s růžencem.

Devítidenní trvání je odvozeno z novozákonní události, kdy se po vzkříšení (resp. po nanebevzetí) Ježíše Krista  apoštolové podle tradice společně modlili (Skutky apoštolů, kap.1,14) devět dní a následně na ně o letnicích sestoupil Duch svatý.

Ovocem Ducha svatého je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon (Gal.5,22-23)

5. května 2016 byla Slavnost Nanebevstoupení Páně. V  Mikulášovickém kostele jsme měli od 18 hodin mši svatou.

6. května 2016 jsme se začali společně modlit Novénu k Duchu sv. v 19 hod. v kapli Nejsvětější trojice v Mikulášovicích.
Další dny jsme pokračovali takto:
7.5. v 8.00 hod. Palmova kaple (za restaurací sv. Hubert)
8.5. v 7.30 hod. Kaple tří otců
9.5. v 19.00 hod. Balzerova kaple v Dolních Mikulášovicích (viz foto)
10.5. v 19.00 hod. Kříž u květinářství
11.5. v 19.00 hod. Kříž u podniku Mikov
12.5. v 19.00 hod. jsme se sešli u kaple Matky Boží v Horních Mikulášovicích, kterou  po opravě v rámci Novény vysvětil náš pan farář.
13.5. v 19.00 hod. kaple na Tomášově
14.5. v 8.00 hod. Fürleova kaple u domu s pečovatelskou službou.

foto ⇒⇒⇒