Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie spolku Velikonoční jezdci

21. 4. 2011

35oreiter11-panelaky1.jpg 


Spolek Velikonočních jezdců v Mikulášovicích (Osterreiterverein Nixdorf), byl založen roku 1844. Samotná tradice vychází z pohanských oslav jara a proseb o dobrou úrodu, v 11. st. se k tomu připojil  kontext křesťanský. Mikulášovický spolek se scházel na Salmově a pořádal každoročně o Velikonoční neděli jízdu na koních skrz město, na průvodu se podílelo 60 a více jezdců. 
Jezdci se scházeli před kostelem, kde jim po Velikonoční mši svaté bylo uděleno požehnání a předány kostelní korouhve, které spolku patřily. Bylo tradicí, že muži na koních byli oděni v černých oblecích s cylindrem na hlavě. Znakem spolku byla červeno- žlutá šerpa. Koně měli sváteční postroje, které byly zdobeny kovovými ozdobami, koně museli být čistí a upravení. Pak se průvod vydal do dolních, horních Mikulášovic, na Tomášov a do Mikulášoviček.
Průvod se od kostela vydal po městě se zpěvem a za doprovodu kapely. Většina písní byla nábožensky laděná a měla hlásat zmrtvýchvstání Krista, ale zpívaly se i písně na oslavu jara. Průvod se vydal skrz město a zastavoval na větších usedlostech ve městě, kde jezdcům bylo většinou poskytnuto občerstvení. V průvodu se vezla i kasička, do které přihlížející přispívali, příspěvky byly většinou spolkem předány na dobročinné účely, nebo místnímu kostelu. Spolek Velikonočních jezdců v Mikulášovicích nechal například zřídit i veliký kříž na místním hřbitově, toto dodnes dokládá nápis na zadní straně kříže, dále přispěl na nové varhany a věžní hodiny. Tradice velikonoční jízdy se v Mikulášovicích udržela až do roku 1938, posledním kdo spolku předsedal, byl pan František Mayer. Po roce 1938 byl spolek zakázán, neboť nevyhovoval nacistické ideologii. Po druhé světové válce se již jízda nikdy neuskutečnila.
Letošní pokus navázat na tuto starou tradici se velice vydařil, což můžete sami také posoudit na snímcích ve fotogalerii.
 

Náhledy fotografií ze složky Velikonoční jízda v Mikulášovicích