Jdi na obsah Jdi na menu
 


Advent a Vánoce 2012 - hudební

Tak jako každý rok, když čekáme na něco krásného, tak se čas nejprve jakoby vleče a najednou je to tu a říkáme si všichni svorně, jak to všechno neuvěřitelně utíká. Je to jen zdání nás lidí, kteří odměřujeme právě ten utíkající čas pouze vteřinovou ručičkou našich hodinek. Když na jaře letošního roku mluvila naše sbormistryně o celoročním plánu našich sborů, tzn. Vilémovského chrámového a Mikulášovického sboru společně s Komorním orchestrem Šluknovska, člověk si povzdechl, že se zase plánuje, co je ještě daleko a pomalu nás v teplém podvečeru při jedné nedělní zkoušce i jaksi zamrazilo při pomyšlení na budoucí zimu.

Bohatým hudebním i jiným životem výše zmíněných sborů to právě tak rychle uteklo a byl tu Advent se vším všudy. Nejprve se konala poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, kde jsme si zazpívali a zahráli společně s pěveckým sborem CECILIA z katolického chrámu ze Sebnitz, jejichž někteří členové se zúčastňují i pravidelných zkoušek našeho sboru. K poctě sv. Mikuláše byla zpívána latinská „Pastoral messe in G“ od Aloise Groha. Hlavním celebrantem při této slavné poutní mši byl náš známý a milý Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář pražského arcibiskupství.

V témže kostele zazněla pod taktovkou MUDr. Markéty Englerové dne 22. 12. 2012 tradiční Česká mše vánoční „Hej mistře!“ od J. J. Ryby. Byla to v našem výběžku celkově třicátá pátá repríza této skladby v provedení místních hudebníků (počítáno od roku 1998).

Na Štědrý večer jsme tuto skladbu hráli a zpívali v barokním kostelíčku Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově o slavné půlnoční, takže někteří účinkující se domů dostali až po druhé hodině ranní (noční) zvláště ze vzdálenějšího Rumburka a Varnsdorfu. Nutno ovšem dodat, že kostelíček byl zaplněn do posledního místečka a na kůru pro množství zpěváků a muzikantů nebylo vůbec k hnutí.

Na svatého Štěpána jsme tuto překrásnou mši již tradičně hráli a zpívali v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku. Dne 29. 12. 2012 pak následovala již 38. repríza v kostele sv. Jiří ve Chřibské, kde po skončení této skladby jsme u oltáře s dětmi ze ZŠ Tadeáše Haenkeho ze Chřibské zazpívali několik vánočních koled. Zdejší koncert uspořádala právě „Společnost přátel Tadeáše Haenkeho“, která zde pro kulturu již delší dobu dělá mnoho krásných pořadů.

Posledním vystoupením všech našich sborů a muzikantů pak byl koncert o svátku Svaté Rodiny v kostele sv. Václava ve Šluknově, kde nakonec ke koledám zahrály i žáci našeho varhaníka Patrika Englera, které nejen on, ale mnozí jeho kolegové učí  lásce k hudbě a kráse. Konstatuji a rád, že těchto adventních koncertů se v každém zmiňovaném kostele zúčastnilo vždy tak od 150 do 250 posluchačů různé věkové kategorie a naše vystoupení bylo vždy odměněno dlouhým potleskem.

Ve Šluknově jsme byli panem arciděkanem P. Pavlem Procházkou pozváni i na šluknovskou faru, kde jsme obdrželi výborné občerstvení, které všem velice chutnalo a také bylo milé popovídání se všemi, co tam byli, přičemž všem bylo dobře a krásně i při prohlídce tamních Betlémů. Proto ještě všem děkujeme a těšíme se, že adventní nebo vánoční koncerty se stanou v našich farnostech tradicí i proto, aby lidé ve zdejším krásném kraji nezapomínali, že smyslem života není jen pachtění, ale i poznávání krásy duchovních odkazů našich předků.

 

Antonín Tobiška

 

 

V Dolní Poustevně 3. ledna 2013 (redakčně upraveno)