Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. neděle adventní

22. 12. 2019

Mt 1,18-24
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,“ to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

Sv. Josef byl prvním z lidí, kteří odmítli Pannu Marii. Jejím slovům o počatém Spasiteli neuvěřil a zrušil svůj slib vzít si ji za manželku. Panna Maria zcela jistě trpěla nevýslovnou bolestí a smutkem. Vidina šťastného života po boku budoucího muže se rozplynula v nenávratnu. Svá slova ale nemohla vzít zpět. Nemohla se znovu stát tou, kterou již nebyla. Kristus, Syn Boží, skrze ni a v ní již vstoupil do našeho světa.
Sv. Josef ve svém odmítnutí vždycky měl a má mnoho následovníků. Přijmout Spasitele skrze jeho Matku nebylo nikdy snadné. Písmo svaté nám otevřeně říká, že kdyby nebylo zjevení anděla ve snu, ani Josef by této události neuvěřil. Stal se tak prvním odpůrcem Panny Marie, který změnil své rozhodnutí a s láskou i úctou ji přijal pod svou střechu. I za cenu posměchu všech. Vždyť skrze ni přijal samotného Krista!
Panna Maria je i dnes, po tolika letech, jablkem sváru mezi různými skupinami křesťanů. Je na našem svobodném rozhodnutí, zda slova anděla: „neboj se k sobě vzít Marii“, přijmeme za svá a spolu s ní budeme s nadějí očekávat zrození Ježíše Krista v našich srdcích a rodinách, nebo je odmítneme.
Není jednoduché udělat tento krok – i sv. Josef by nám to určitě potvrdil. On ale uposlechl Hospodinova hlasu, a i když si tím přidělal mnoho starostí a těžkostí, věřím, že přijal tak veliké požehnání, že svého kroku nelitoval do konce svých dnů.